Yoğun Pedagojik Aile Rehberliği

Yoğun pedagojik aile rehberliğinin temelini ‘The Competency Model’ (Yetkinlik Modeli), öğrenme teorisi, davranış terapisi ve sistem teorisi oluşturur. Çözüm odaklı çalışma sayesinde çocuklarda/ergenlerde beceriler öğrenme, güçlendirme ve yeni davranışlar öğrenme gelişir.

Çoklu sorunu (ciddi/kronik/karmaşık eğitim problemleri) olan aileler, zihinsel engelli çocuklara ve 5-21 yaş arası normal gelişimdeki çocuklara sahip ailelerle çalışılabilir. Aile bireylerinin tedavi/terapiye istekli, bunun için
seçenekler oluşturup değişime açık ve bu çalışmanın paydaşı olmaya hazır
olmaları önemlidir.

Çalışmanın hedefleri:

 • Sorunlu bir durumu baş edilebilir hale getirmek.
 • Pratik destek vermek ve sorunlarla başa çıkabilme kapasitesini artırmak.
 • Çocuğun yaşamını olumlu yönde değiştirmek.
 • Sağlıklı yaşam ve gelişim için koşulları oluşturmak.
 • Ebeveynlik becerilerini arttırmak.
 • Aile ortamını düzenlemek.
 • Çocuğun evde uygun eğitimi almasını sağlamak.
 • Çocuğun bağımsızlığını arttırmak.
 • Ailenin sorumluluklarını yerine getirmesini desteklemek. 
 • Ebeveynlerin çocukların eğitimini,  olanakları ve sınırları dahilinde planlamasını ve desteklemesini sağlamak
 • Ailenin sorunlarla başa çıkabilme kapasitesini artırmak.
 • Evdeki eğitimi yük olmaktan çıkartmak.
 • Aile içinde, uzun vadeli eğitimle ilgili sorunları azaltmak.

.

.

.

.

.

.

.