Yeme Bozuklukları 

Yeme tutum ve davranışları genetik, çevresel, hormon, bireyin o anki duygusal durumu, sosyo demografik özellikler, geçmiş deneyimler, kültürel ve dini inanışlar, medya, beden algısı, şişmanlık, iştah vb. pek çok faktörden etkilenmektedir.

Yeme bozukluklarının gelişimi çok etkenli (aile işlevselliği, ailede yeme bozukluğu öyküsü, düşük benlik saygısı, duygu durum bozuklukları, madde kötüye kullanımı, obezite, kilo ve yemek uğraşları, Obsesif-Kompulsif Bozukluk-OKB, kötü olaylara maruz kalma öyküsü, cinselliğin kabulu ve ergenlik problemleri.. gibi) yaklaşımlarla açıklanmaktadır. Diyetisyenin amacı yeme düzenini bireyin ihtiyacına, yaşam şekline göre düzenlemek bu yolda kişiyi takip edip, desteklemektir.

.