Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğunda anksiyete yaygın ve süreklidir. Bu çocuklar kötü bir şey olacağına ilişkin nedeni belirsiz bir endişe ve korku yaşarlarlar. Sıradan gündelik olaylar karşısında huzursuzlanırlar ve bu duygu dış etkenlerle açıklanamaz. Anksiyete yoğunluğu çocuğun günlük işlevlerini engellemektedir. Bu çocuklar sürekli huzursuz ve yorgundurlar. Dikkatlerini toplamada zorluk yaşarlar. Uyku bozuklukları görülebilir. Aşırı uyarılmış olan bu çocuklar sürekli tetiktedirler ve tepkileri aşırı olabilir. Genelde utangaç olup kendilerine güvenleri azdır. Tırnak yeme, parmak emme gibi davranışlara bu çocuklarda sıklıkla rastlanmaktadır. Karın ağrısı, baş ağrısı gibi somatik yakınmalar sık görülmektedir. Bu çocukların ailelerinin beklenti düzeyleri genelde yüksektir.

Çocuklarda YAB’nu-in %8-12 oranında görüldüğü söylenmektedir. Okul öncesi çocuklarda, ebeveyn bildirimlerine göre, anksiyete belirtilerini araştıran bir çalışmada yaygın anksiyete bozukluğunda sıklığı %16 olarak bildirilmiştir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.