Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), Applied Behaviour Analysis (ABA)

Uygulamalı Davranış Analizi bilimsel dayanaklı bir yaklaşımdır. Uygulama alanı eğitim dünyasından, iş dünyasına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. UDA, davranışsal analizi esas alan ve bireyde istendik davranışların arttırılmasını hedefleyen bir sistemdir. Bu yöntemde, bireyin davranışları ve bireyin davranışlarını etkileyebilecek çevresel etmenler analiz edilir.

Geçmişten bu yana, çocukların eğitimlerini daha etkili hale getirebilmek adına, UDA şemsiyesi altında çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

-Ayrık Denemelerle Öğretim

-Video Modelli Öğretim

-Etkinlik Çizelgeleri ile Öğretim

-Replik silikleştirme ile öğretim

-Tepki ipuçları

-PECS

.