Üstün Yetenekli Çocuklar

“Üstün zeka” kavramıyla ilgili günümüzde en çok kabul gören tanımlardan biri Renzulli’ nin  üç özellik kümesidir. Bunlar; genel ve özel yetenek düzeyi, yaratıcılık ve motivasyon kümeleridir. Genel yetenekler, sözel ve sayısal muhakeme, soyut düşünebilme ve bilgilerin seçici anımsanması gibi yetenekleri içerirken; özel yetenek daha çok resim, dans gibi sanat alanında ya da fen, matematik gibi daha teknik alandaki yetenekleri kapsar. Yaratıcılık, yeni fikirler oluşturabilme ve esnek düşünme gibi süreçleri içerirken; Motivasyon ise üstün iş görev üstlenme yeteneğidir. Renzulli, üstün bir bireyin bu üç özellik kümesinin kesiştiği noktada yer aldığını savunmakta ve bu 3 özellik kümesinin hepsinde yaşıtlarının %85’ inden, en az birinde ise %98’inden daha başarılı olan bireyleri üstün birey olarak kabul etmektedir.

Bu tanım açısından baktığımızda “üstünlük” kavramının sadece zeka puanı ile açıklanmadığı, yaratıcılık ve motivasyon gibi zeka testlerinin
doğrudan ölçmediği parametrelerin iyi bir geçmiş öyküsü ve uzman değerlendirmesi ile desteklenmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle kurumumuzda yapılanlar şunlardır:

-Üstün zekalı öğrencilerin saptanması

-Bilişsel açıdan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi

-Belirlenen ihtiyaçlarına uygun yönlendirmelerin yapılması

-Gereken durumlarda PASS teorisi temelli eğitimlerin planlanması ve
uygulanması

.