Uzman Dil ve Konuşma Terapisti- Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Dil ve Konuşma Terapistliği  Anabilim Dalı’nda  tamamlamıştır. Meslek yaşamına Emekli Sandığı Dinlenme ve Bakımevi’nde psikolog olarak başlamıştır. Sağlık Bakanlığı  Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesi, Eskişehir Devlet Hastanesi, Konya Numune  Hastanesi’nde görev almıştır. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,Tek Çözen Özel Eğitim ve Merkezi, Elit Samyelim Özel Eğitim Merkezi’nde destek eğitim programlarında terapist olarak çalışmıştır. Bazı psikolojik danışma özel eğitim alanındaki kuruluşlara ve yerel yönetimlerde dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlık görevi yürütmüştür. Meslek derneği olan Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.Kekemelik ,gecikmiş konuşma, konuşma sesi bozuklukları, ses bozuklukları, yutma sorunları gibi alanlarda pek çok kongre, çalıştay, eğitime katılmıştır ve sertifikaları mevcuttur. 2010 yılından beri Güneş Çocuk’ta danışmanlık yapmaktadır.