Tourette ve Tik Bozuklukları

Ani, hızlı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan hareketler veya seslere tik denir. Genellikle ergenlik öncesinde görülür. Ergenlik sonrasında çok büyük oranda geçerler. Okul çağı çocuklarında geçici tik sıklığı %5-10 oranındadır.  Erkeklerde iki kat daha sık gözlenir. Basit veya karmaşık (birden çok hareketi ve sesi içerebilen), geçici veya kronik  olabilirler. Tiklerin şiddeti artış ve azalış gösterebilir. Tikler istemsizdir. Yani çocuk bilerek yapmaz; ancak tiklerini kısa bir süre, özellikle de sosyal olarak uygun olmayan ortamlarda baskılayabilirler. Tikler stresle, yorgunlukla, enfeksiyonlar sırasında ve sıcaklık değişiklikleri ile artabilir. Bazı ilaçlar da tikleri arttırabilir. Sesli ve motor tikler bir arada, bir yıldan uzun görüldüğünde buna “Tourette” denir. Tiklerin diğer tıbbi hastalıklardan ayırıcı tanısı önemlidir. Tedavi kararı işlevselliğe göre verilir. İlaçlar tedavi etmez ama tiki durdurabilir. Eğer tikler çocuğun ve gencin hayatını olumsuz etkiliyorsa ilaç tedavisi kullanılabilir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.