Takıntı Bozuklukları (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), obsesyon ve kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur. Obsesyon, kişinin zihnine giren, yineleyici, rahatsızlık veren dürtü, imge ve düşüncelerdir. Kompulsiyon ise, obsesyonları rahatlatmak için kişinin yaptığı davranışlardır. Kompulsiyonlar kısa vadede obsesyonları rahatlatıyor olsa da, sorunun devam etmesine yol açmaktadır.

Obsesyon ve kompulsiyonlar yaşa, cinsiyete ve genetik özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Erişkinlerde en sık görülen obsesyonlar;

 • Bulaşma obsesyonları (örn. Mikrop, hastalık bulaşması)
 • Şüphe(kuşkuculuk) obsesyonları (örn. Ütünün fişini çekip çekmediğinden emin olamamak)
 • Somatik obsesyonlar
 • Simetri obsesyonu
 • Saldırganlık
 • Cinsel obsesyonlar

En sık görülen kompulsiyonlar ise;

 • Kontrol etme (örn. Kapı, doğalgaz ve prizler tekrar tekrar kontrol edilir)
 • Yıkama (örn. “Hastalık bulaşacak” obsesyonunu rahatlatmak için tekrar tekrar el yıkama)
 • Sayma
 • Doğrulama
 • Simetri ve düzen
 • İstifleme

OKB, kişinin sosyal, akademik ve iş yaşantısında sorunlara sebep olmaktadır. Obsesyon ve kompulsiyonlar, kişinin zamanının büyük bir kısmını almaktadır.

OKB’nin tedavisinde en başarılı sonuçlar; Bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi ya da ikisinin birlikte kullanımı ile elde edilmektedir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.