Takıntı Bozuklukları (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

Obsesif kompulsif bozukluk obsesyon ve kompulsiyonların ön planda olduğu bir bozukluktur. Obsesyonlar kişinin zihnine zorla giren, rahatsızlık veren   ve  istemli çaba ile zihinden uzaklaştırılamayan tekrarlayıcı düşünce, dürtü veya düşlemlerdir. Kompulsiyonlar ise obsesyonları etkisizleştirmek ve sıkıntıyı azaltmak için yapılan, engellenemeyen, tekrarlayıcı törensel davranışlar ve zihinsel eylemlerdir. Obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin 15 yaşından önce başladığı bildirilmektedir. Kompulsif davranışların iki yaş gibi çok erken bir dönemde de görülebileceği söylenmektedir. Aile öyküsü olanlarda ve erkek çocuklarda daha erken başlayabileceği bildirilmektedir. Özellikle küçük çocuklarda obsesyonlar daha az görülmektedir. Kirlenme, sevdiği birinin başına kötü bir şey geleceği endişesi ile simetri ve sıralama en sık obsesyonlar iken temizleme, tekrarlama ve kontrol etme de en sık kompulsiyonlar olarak bildirilmektedir.

Okul öncesi çocuklarda ebeveyn bildirimlerine göre anksiyete belirtilerini araştıran bir çalışmada obsesif kompulsif bozukluk sıklığı %24 olarak bildirilmiştir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.