Sosyal Fobi

Utanç duyulabilecek toplumsal durumlardan ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan belirgin ve sürekli bir korku duyma, bu durumun bireyin aktivite ve yaşamını olumsuz yönde etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal fobisi olan çocuklarda erişkinlerden farklı olarak ağlama, hırçınlık, donakalma, tanıdık birine sıkıca sarılma ve etkileşimde mutizm noktasına gelecek derecede ketlenme olabilir. Tanıdık olmayan toplumsal ortamlarda aşırı derecede ürkek ve utangaç davranabilirler. Tanıdıkları erişkinlere ise yakın durmak için çabalarlar. Erişkinlerden kaçınma tanı için yeterli değildir. Yaşıtlarından kaçınmaları, onlarla ilişki kurmak için çaba harcamamaları, ortak oyunlara katılmamaları belirleyicidir. Erişkinlerden farklı olarak çocuklar korktukları durumlardan tümüyle kaçınmazlar ve yaşadıkları sıkıntıyı tanımlayamazlar.

Çocuk ve ergenlerdeki sıklığı %1-1.5 olarak bildirilmektedir. Okul öncesi çocuklarda ebeveyn bildirimlerine göre anksiyete belirtilerini araştıran bir çalışmada ise, “sosyal anksiyete” sıklığı %56 olarak bildirilmiştir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.