Ses Çözümleyerek Eğitim (Fonetik Analiz)

Konuşulan sözcüklerin bir dizi sesten (fonem) oluştuğu uzun zamandır bilinmektedir. Harflerle oluşturulan yazım dili, sözcüklerin ses düzeninin işaretlenmesinden ibarettir. Yazının okunabilmesi, bu nedenle, sözcüklerin ses değerlerinin fark edilmesini gerektirir. Basitçe sözcüklerin seslerine ayrıştırılabileceğinin bilincinde olmak sesbirimsel farkındalıkla tanımlanabilir. Okumak için, bir çocuğun konuşulan sözcüklerin seslerine ayrıştırılabileceği ve yazılı bir sözcükteki harflerin bu sesleri temsil ettiği kavrayışını geliştirmesi gerekir.

.