Seçici Konuşmamazlık (Selektif Mutizm)

Çocuğun başka durumlarda konuşuyor olmasına karşın konuşmasının beklendiği toplumsal ortamlarda, örneğin  okulda,  sürekli bir biçimde konuşamıyor olması halidir. Genellikle kaygısının arttığı ortamlarda konuşmayı tercih etmemektedir. Sosyal kaygıdan ayırıcı tanısı gerekir. Bu durum çocuğun konuşulan dili bilmemesi ile ilişkili değildir. Bazı çocuklar beden dili ile cevap verirken bazıları vermeyebilir. Okul öncesi dönemde çekingen ve utangaç oldukları dile getirilir. 4-5 yaş civarında ortaya çıkar. Genellikle de öğretmenin yönlendirmesiyle tedavi başvurusu olmaktadır. Nedeni tam belli değildir. Ayrıntılı değerlendirip multidisipliner ele alınması gerekir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.