Psikoz, gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması durumudur. Psikotik bozukluklarda düşünme, duygu ve davranışlarda bozulma olur. Uzun dönemde ciddi işlev kaybı gözlenir. Sanrı (yanlış inanış, hezeyan), varsanı (halüsinasyon; diğer insanların görmediği duymadığı şeyler hissetme), düşünce bozuklukları, desorganize konuşma, desorganize davranış, duygudurum anormallikleri ve duygusal küntlük gibi bulgularla seyreden şizofreni, çocuklarda çok nadir görülür. 18 yaşından önce başlarsa “erken başlangıçlı şizofreni”, 13 yaşından önce başlarsa “çok erken başlangıçlı şizofreni” olarak adlandırılır. Erken başlangıçta klinik seyir daha gürültülü olur. Genetik geçişi belirgindir. Tedavisinde öncelikle psikofarmakolojik yaklaşım gerekir. Hastaların önemli bir kısmında hastalık tamamen ortadan kalkmayabilir.