PSİKOTERAPİ

Kişilerin yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunların çözümünde ve ruh sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesinde kullanılan tekniktir. 

Çocuk ve ergenlerle psikoterapi sürecinde, çocuk ve terapist arasında güvene dayalı ilişkinin inşa edilmesi ile çocuk veya ergenin özdeğer ve özgüveninin artması amaçlanır.Bunun yanında yaşanan sıkıntıları besleyen gerçek dışı düşünceleri esneterek yeni ve gerçekçi bakış açılarını kazanması,çocuğun ve ergenin duygularını düzenleyerek ifade edebilmeyi öğrenmesi, çocuğun ve ergenin gelişim düzeyine uygun yapıcı ebeveyn tutumları aracılığıyla işlevsiz davranışların değişimini sağlaması amaçlanır.

Çocuk/ergen psikoterapi süreci aile ve okul ile iş birliği çerçevesinde, sistemik olarak yürütülmektedir. Çocuk ve ergen psikoterapi seansları 50 dakikadır.

Aileler, çocuklarında aşağıdaki sıkıntıları gözlemlediklerinde psikoterapi desteği için başvuruda bulunabilirler:

  • Dürtü kontrol sorunları ve uyumsuzluklar
  • Davranış sorunları (inatçılık, karşı gelme, kurallara uymama)
  • Sınav kaygısı
  • Gelişimsel gerilikler 
  • Çekingenlik ve sosyal ortamda kaygılar 
  • Çocukluk dönemi korkuları
  • Kardeş kıskançlığı
  • Boşanma veya ebeveyn kaybı sonrası yoğun mutsuzluk ve hüzün
  • Çocuk istismarı/ihmalinin olumsuz etkileri 
  • Ebeveyn-çocuk arasındaki iletişim problemleri