Projektif Testler

Projektif testler; çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Diğer bir deyişle bu testler çocuk ve gencin “iç dünyası” hakkında ipuçları vermektedir. Projektif testlerde çocuktan yapması istenen şeyler belli bir konuda resim çizmesi, bazı yarım bırakılmış öyküleri tamamlaması, belli resimlere uygun öyküler anlatması ya da verilen belli figürlerle çeşitli şeyler oluşturması, yaratmasıdır. Projektif testlerde “doğru-yanlış” yoktur, çocuğun yaptığı her şey geçerlidir. Bu değerlendirmelerde çocuğa yapılandırılmış sorular sorulmadığı için çocuk zihnindeki oluşumlarla ve duygularının onu yönlendirdiği şekilde hareket ederek cevaplamaktadır.  Bu çalışmalara yansıyan bilgiler, çeşitli ölçütlere göre değerlendirilir. Problem durumlarında kimlerden destek aldığı, problemi çözmek için ne gibi yöntemler düşündüğü, çevresini ne kadar güvenli ya da tehlikeli bir yer olarak gördüğü, bu çalışmalar sonucunda elde edilebilmektedir. Uzman bu çalışmalar sonucunda çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir rapor oluşturur. Bu raporda çocuk açısından aksayan noktalar varsa, bu konuda ailesi ve/veya okulu yönlendirilir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.