PREP

PREP, Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eş zamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. DAS, okumayı ilk öğrenme döneminde, ardıl işlem etkinken, okuduğunu anlamanın daha çok eş zamanlı işlem ile bağlantılı olduğunu belirtmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dahil olmaktadırlar. Sonuç olarak okuma güçlüğünün eş zamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan doğduğu savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki işlem üzerine kurulmuştur.

PREP, okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygundur. Bu nedenle 2. sınıf ve sonrasında başlanmaya uygun bir program olarak geliştirilmiştir. PREP, 4 adet Ardıl İşlem ve 4 adet Eş Zamanlı İşlem etkinliğinden oluşmaktadır. Heretkinliğin hem Global hem de Köprü çalışmaları mevcuttur.Global çalışmalar, okuma veya okuma becerisi gerektirmemektedir. Diğer yandan Köprü çalışmaları, bu stratejilerin okumayla ilişkilendirildiği çalışmalardır. Global ve Köprü çalışmaları da kendi içinde üç ayrı zorluk derecesine ayrılmıştır. Bu yapı sayesinde öğrenci, hem o alanda strateji üreterek ilerlemeyi öğrenmekte hem de her etkinlikte kendisine ait zorluk derecesinden başlayarak ilerleyebilmektedir. Öğrencinin bu etkinlikleri yapabilmek için ürettiği stratejileri kullanarak zorluğu aşması hedeflenmektedir. Bu nedenle PREP uygulamalarında eğitimcinin desteği minimum düzeyde tutulmaktadır. Amaç, öğrencinin kendi için en uygun stratejiyi keşfederek özümsemesi ve karşılaştığı diğer problemlerde kullanabilir hale gelmesidir. Yapılandırılmış ve uygulayıcının ne yapacağının açık olduğu bir program olmakla beraber uygulayıcının yaratıcılığı için de yer bırakmaktadır.
Ortalama 16 seans ve sonrasında sonuç alınmaya başlanması beklenmektedir. Hem bireysel hem de grup halinde (en fazla 4 kişi) uygulanabilmektedir.  Okuma güçlüğü çeken tüm ilkokul öğrencilerinde kullanılabilmektedir.

.