Pediatrik Ergoterapi

Pediatrik ergoterapide ergoterapistler, çocuğun günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesi üzerinde durmaktadır. Müdahalelerini oyun oynama ve öğrenme yeteneklerini geliştirebilmek amacıyla gerçekleştirmektedirler.

Ergoterapistlerin pediatri alanında yaptığı bazı müdahaleler şunlardır;

 1. Duyu Bütünleme Terapisi,
 2. Kaba ve ince motor becerilerin geliştirilmesi
 3. Günlük yaşam aktivitelerini yönetebilme durumu
 4. Dil becerilenin geliştirilmesi
 5. Sosyal becerilerin geliştirilmesi,
 6. Davranış becerilerinin geliştirilmesi,
 7. Bilişsel becerilerin geliştirilmesi.

Bu müdahaleleri gerçekleştirirken ergoterapistler, kişinin temel ihtiyaçlarını belirleyerek, kişiye özel bir program hazırlamakta ve uygulamaktadır.

Ergoterapistler, danışanlarının ev ve okul ortamında ve aile ortamında işlevsel olmaları için gerekli becerileri teşvik etmek, korumak ve geliştirmek için çalışmaktadır. Hayata aktif katılımı teşvik etmektedirler:

 • Öğrenme,
 • Benlik saygısı,
 • Özgüven,
 • Bağımsızlık,
 • Sosyal etkileşim alanlarında gelişimi desteklerler.

Bunlarla birlikte en önemli rolleri çocuğun duyusal işlemleme bozukluklarını değerlendirmek ve bu bozuklukları çözümlemektir. Çünkü öğrenmenin temelinde duyusal işlemleme büyük önem taşımaktadır. Duyularını organize biçimde kullanamayan kişilerin öğrenme süreçleri de sekteye uğramaktadır. Bu sebeple öğrenmenin önündeki temel engelleri çözerek kişinin öğrenme kapasitesini arttırmayı hedeflemektedirler.

.