PASS Bilişsel Müdahale Programı

CAS ve benzeri araçlarla yapılan değerlendirme sonuçlarına dayanarak, nöropsikolojik temelli bir teoriyi baz alan, teknik uygulamalarla beceri kazandırmayı hedefleyen, akademik içerikli çalışmalarla Türkçe dil yapısına göre uyarlanmış, beynin holistik (bütüncül) işlevsel yapısına uygun tüm bilişsel işlem alanlarına yönelik geliştirilmiş, sarmal, eklektik ve örneği olmayan, bilişsel işlevleri geliştirmeye yönelik yapılandırılmış kişiye özgü bir programdır. Programın amacı, bireyin bireysel farklılıklarını oluşturan ve öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz değişkenlerin tanımlanması ve onlara yönelik bütünsel eğitim programlarının hazırlanmasında yol gösterici olmaktır.  Programda yer alan çalışma ve etkinlik örnekleri; üstün yetenekli, özel öğrenme güçlüğü, ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla yapılacak bireysel eğitim çalışmalarında kullanılabilecek niteliktedir.

Bilişsel Müdahale Programı güncel bir teorik yaklaşım (PASS) ölçüt alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerin öncelikli amacı sadece bilişsel işlem alanlarında değişim yaratmak ve belirli akademik beceri alanlarında bilgi birikimi sağlamak değil, aynı zamanda o bilgiye ulaşma konusunda kullanılabilecek bilişsel işlemlerdeki performansı da arttırmaktır. Buamaçla akademik alana katkı sağlayacak faaliyetler de programa dahil edilmiştir. Bu tür faaliyetler ile bilişsel işlemlerdeki performansı destekleme çabasının tesadüflere bırakılmaması için teorik yaklaşımdan hareketle bir sınıflama da yapılmıştır.

PASS Bilişsel Müdahale programı sadece bilişsel işlem alanlarında performans kaybı sebebiyle akademik başarısızlık yaşayan öğrencilere yönelik olmayıp akademik sorun yaşamayan ancak bilişsel işlem alanları arasındaki eşgüdümsüzlük (asenkronizasyon) sebebiyle gerçek performanslarını sergileyemeyen öğrencilerin gerçek performanslarını sergilemelerine yönelik de fayda sağlar.

.