Özgül Öğrenme Güçlüğü

Zeka gelişimi normal olmasına karşın öğrenmede güçlük yaşanmasıdır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.

Okul öncesi dönemde geç konuşma, kelime haznesinde yetersizlik; kavramları öğrenmede, sırayla saymada, ezberlemede, el becerilerinde yetersizlik; geometrik şekilleri kopya edememe, el tercihinde gecikme, yaşıt ilişkilerinde zorluklar, dikkatsizlik, hantallık, beceriksizlik en sık rastlanan belirtilerdir.

Bu çocuklar ilkokula başladıklarında okumada, yazmada ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu durum zeka  düzeyleri ile ilişkili değildir. Hatta disleksi zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülebilmektedir.

Tanı çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından konur.

Tedavisinde çocuğun zorluğuna göre bire bir destek eğitim alması ve okulda eğitsel tedbir uygulanması gerekir. Ayrıca bu çocukların günlük yaşamları düzenlenmelidir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.