Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı konulmadan önce uygulanması gereken bazı değerlendirmeler vardır. Çocuğun yaşı ve şikayetlerine göre değişebilecek olmakla birlikte genellikle değerlendirmeye Wisc-4 Zeka Testi ile başlanmaktadır. Çocuğun zihinsel performansı görülerek yaşıtlarından zihinsel olarak geride olma tanısının dışlanması gerekir. Ayrıca bu test ile çocuğun öğrenme süreçleri ve dikkat problemleri olup olmadığına dair de bilgi edinilir. Bu test sonucunda çocuğun zeka düzeyinin yaşıtları seviyesinde veya onlardan daha ileri seviyede olduğu fakat öğrenme süreçlerinde sorunlar olduğu gözlemlenirse çocuğa “Öğrenme Güçlüğü Bataryası“ uygulanır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası, çocuğun yaş ve eğitim düzeyine uygun olan  çizimleri, ince motor becerileri, yazılı anlatım becerisi, okuma hızı, okuma hataları ve okuduğunu anlama ve anlatabilme becerisi, sıralama becerileri, zaman ve yer kavramları, sağ-sol tayini, yönelimi, el göz koordinasyon becerilerini belirlemeye yönelik yapılır. Aileden çocuğun öğrenme becerilerine yönelik geri bildirimler ve öğretmenlerinin görüşleri ile birlikte yapılan bütüncül bir değerlendirmedir. Yapılan değerlendirme sonrasında çocuğun herhangi bir öğrenme güçlüğü, okuma güçlüğü (disleksi),  yazılı anlatım güçlüğü  (disgrafi)  ya da aritmetik güçlüğü (diskalkuli) belirlenebilir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.