Oyun Terapisi

Oyun terapisi, özellikle çocuklarda görülen ruhsal rahatsızlıkların ve davranış bozukluklarının; bu alanda eğitim almış uzmanlarca, oyun ya da oyuncaklar yolu ile tedavi edilmesi ve iyileştirilmesidir. Çocukların davranışlarını değiştirmede, özgüvenlerini geliştirmede, sağlıklı ilişkiler kurmasında etkili olan bir terapi yöntemidir.

Konuşmaya dayanan klasik terapi yöntemleri çoğu zaman çocuk için işlevsel değildir. Çocukların hareketli doğası gereği seans süresince oturup konuşmaları zordur. Oyun terapisi yaklaşımları çocuğun hareketli doğasına uygun olduğu için süreci kolaylaştırır. Çocuğun dil gelişimi, hayat tecrübesi, kelime hazinelerinin azlığı ve bilişsel gelişmelerinin devam ediyor olması nedeniyle yaşadıkları zorlukları sözel olarak ifade etmeleri zordur. Yetişkin için konuşmak neyseçocuklar için de oyun oynamak odur. Ünlü oyun terapistlerinden  Garry Landrethbu gerçeği şöyle ifade eder: “Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise kelimeleridir.”

Oyun terapisi genel olarak 2-12 yaş çocuklarında kullanılır. Oyun terapisinin yetişkin ve ergenlerde kullanılan yaklaşımları da vardır.

Oyun terapisi başta depresyon, kaygı problemleri, takıntılar, davranış sorunları olmak üzere hemen hemen her ruhsal bozuklukta ana tedavi ya da yardımcı tedavi yaklaşımı olarak kullanılabilmektedir.

.

.

.

.

.

.

.