Otizm Spektrum Bozukluğu

Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB); belirtilerin erken dönemde başladığı, sosyal etkileşim ve iletişim alanında yetersizliklerle birlikte tekrarlayıcı davranışlar ve kısıtlı ilgi alanları ile seyreden nörogelişimsel bir bozukluktur (APA 2013). Nedeni tam bilinmemekle birlikte çoğul genetik faktörler ve gen çevre etkileşimi ile  prenatal dönemde anormal beyin gelişimi olduğu ileri sürülmektedir. Sıklığının %1 oranında olduğu bildirilmekte ve erkek çocuklarda kızlardan daha sık görülmektedir. Mümkün erken tanı ve erken eğitim çok önemlidir. Tanısı çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından konulur ve ayırıcı tanısı yapılır.

Tedavisi birebir özel eğitim desteğidir. Ayrıca floortime, ergoterapi, konuşma terapisi gibi her çocuğa özel programlar da uygulanabilir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.