Kekemelik

İletişim bozukluklarından biri olan kekemelik bireyin konuşmasının gerek akıcılık gerekse zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozuk olmasıdır. Çocuklarda kekemelik başlangıcının 3-7 yaşları arasında olduğu bildirilmektedir. Geniş örneklemli bir çalışmada kekemeliğin küçük yaş grubunda ergenlere göre daha yaygın olduğu ve her yaş grubunda erkeklerde kızlardan daha sık görüldüğü belirtilmiştir. Bir başka çalışmada kekemeliğin toplumun %5’ini etkilediği, en yüksek görülme oranının okul öncesi dönemde olduğu ve yaklaşık %2’sinde ileriki yaşlarda da devam edebildiği bildirilmiştir. Erken dönem kekemeliğin zaman içerisinde çocuk tarafından kendiliğinden kontrol altına alınabildiği ve bu tip konuşma sorunu olan çocukların %75’inde 5-6 yaşlarında düzelme olduğu söylenmektedir. Erken tanı, değerlendirme ve takibi önemlidir

.