Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları arasında, aşırı korku ve anksiyete ve buna bağlı davranış bozuklukları gibi özellikleri paylaşan bozukluklar yer alır. Korku, gerçek veya algılanan yakın tehdide karşı verilen duygusal bir yanıttır, oysa kaygı gelecekte olabilecek tehditlerin beklentisidir. Bu iki kavramın benzeştikleri noktalar olmasına rağmen; korku,  vücudun tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığında savaş ya da kaç tepkisi vermesi için gerekli olan otonom acil durum uyarılmalarıyla ve tehlike düşünceleri ile ilişkili iken kaygı, gelecekte tehlikeli olabilecek durumlara karşı temkinli davranmaya hazırlanmak için kas gerginliği ve tetikte olma durumuyla ilişkilidir. Anksiyete bozuklukları, gelişimsel olarak normal görülen korkudan ya da kaygıdan farklıdır. Kaygılar, aşırı ve sürekli görüldüğünde kişide sorunlara yol açmaktadır. Anksiyete bozukluğu olan kişiler, sıklıkla korktukları ya da kaçındıkları durumları gözlerinde büyütürler. Yaşanılan korku ya da kaygının aşırı olup olmadığı;  kişinin yaşantısı ve kültürel farklılıklar değerlendirilerek klinisyen tarafından kararlaştırılmaktadır. Anskiyete bozukluklarının çoğu çocukluk döneminde gelişmektedir ve tedavi edilemezse yetişkinlikte devam etme ihtimali vardır. Anksiyete bozuklukları; Ayrılık Kaygısı Bozukluğu Seçici Konuşmamazlık (Selektif Mutizm) Yaygın Anksiyete Bozukluğu Sosyal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Özgül Fobi Panik Bozukluk Agorafobi olarak sınıflandırılmaktadır. Yaygın Anksiyete Bozukluğu, kişinin iş ve okul performansı da dahil olmak üzere, kontrol etmekte zorlandığı durumlarda aşırı ve sürekli olarak kaygı yaşamasıdır. Aynı zamanda kişi halsizlik, kolay yorulma, kas gerginliği, sinirlilik ve uyku sorunları gibi fiziksel belirtiler yaşamaktadır. Sosyal Anksiyete Bozukluğu, kişinin sosyal etkileşimlerde ve kendisinin incelendiğini düşündüğü sosyal durumlarda yoğun bir kaygı yaşaması ve bu durumlardan kaçınmasıdır. Bu sosyal etkileşimler daha çok kişinin az tanıdığı kişilerin yanında konuşması, yemesi, içmesi veya performans göstermesi gereken durumlar olarak söylenebilir. Panik Bozuklukta birey, beklenmeyen ve tekrarlayıcı panik atakları geçirir ve gelecekte bu belirtileri tekrar yaşama konusunda endişelidir. Bu sebeple kişi, ataklarını tetikleyeceğini düşündüğü bazı davranışlardan kaçınmaktadır (örn. Egzersiz yapmamak). Özgül Fobi, kişilerin belirli bir nesne ya da objeden yoğun bir şekilde korkması veya kaygı duymasıdır. Kişiler bu durum veya nesnelerden kaçınmaktadırlar.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.