Fonolojik Bozukluk

Kişinin yaşına, lehçesine ve gelişim dönemine uygun olarak konuşmasında beklenen düzgünlüğün ve ses uyumunun olmamasıdır. Fonolojinin aşamalı bir zaman içinde okul çağlarında geliştiği, hatta erişkinliğe kadar sürdüğü söylenmektedir. Okul öncesi çocuklarda fonolojik bozuklukların %2-3 oranında görüldüğü, ancak 17 yaşından sonra bu oranın %0.5’e düştüğü, genellikle erkeklerde daha sıklıkla rastlandığı ve tipik olarak 4 yaşlarında belirginleştiği bildirilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda konuşma sorunu olan çocukların %50’sine başka ruhsal bozuklukların eşlik ettiği, özellikle de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile sık birliktelik gösterdiği ve erken başlayan konuşma sorunlarında riskin arttığı bildirilmektedir. Birçok çalışmada, erken başlayan konuşma sorunlarının öğrenme bozukluğu için risk oluşturduğu belirtilmektedir. Bu çocukların sosyal ilişkilerde zorluk çektikleri, benlik saygılarının daha düşük, anksiyete bozukluğu ve depresif bozukluk risklerinin daha yüksek olduğu söylenmektedir.

.