Floortime

Floortime, otizmli çocuklar için geliştirilmiş ilişki temelli bir terapi yaklaşımıdır. Müdahale “Floortime (Yerde zaman)” olarak adlandırılmıştır,  çünkü ebeveynler çocuk ile birlikte yere oturur/yatar ve çocukla onun seviyesinde oynar veya etkileşime girer.

Amaç, yetişkinlere, çocuklarına yardım edebilmeleri için “iletişim çemberlerini” genişletmelerini sağlatmaktır. Yetişkinler çocukların
seviyesinde iletişim kurar ve çocukların güçlü yönleri üzerinde çalışırlar.

Terapist ve ebeveynler çocuk ile çocuğun sevdiği/zevk aldığı aktiviteler üzerinden etkileşime girer. Aslında çocukların oyunlarına dışarıdan dahil olurlar ve çocuğun yönergelerini takip ederler.

Floortime çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunmak adına altı basamağa
ulaşmayı hedefler:

-Otokontrol ve dünyaya karşı ilgi

-Diğer insanlarla ilişki veya yakınlık kurma

-İki yönlü iletişim

-Karmaşık (İleri düzey) iletişim

-Duygusal fikirler

-Duygusal düşünceler

Terapist, ebeveynlere çocukları ile nasıl direkt olarak daha derin etkileşime geçebileceklerini öğretir. Bu süreç, Floortime yaklaşımın merkezindeki “iletişim çemberinin açılması ve kapanması” olarak adlandırılır.

Floortime; konuşma, bilişsel veya motor becerileri ile ayrı ayrı çalışmaz. Duygusal gelişime odaklanarak bu becerilerin hepsine ulaşmayı içerir.

.