EMDR

Özellikle psikolojik travmaya bağlı depresyon ve kaygının iyileştirilmesinde kullanılan EMDR ( göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme) yöntemi, çift yönlü uyarım yoluyla travmatik yaşantının hafızada yeniden doğru bir şekilde kodlanabilmesini sağlar, böylece travmatik yaşantı artık sıkıntı verici etkisini kaybeder. EMDR, hafızanın kodlarıyla çalışırken bedenin hafızasını da işleme katar. Travmaya bağlı depresyon veya kaygının tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olan EMDR, aynı zamanda kronik migren, regl sancıları gibi kronik ağrıların tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Yetişkin ve çocuklarda farklı formlarda kullanılabilen EMDR aynı zamanda performans geliştirmede; sınav, sahne ve sunum kaygısıyla ilgili de başvurulan güçlü yöntemlerden biridir.

.

.

.

.

.

.

.

.