El-Göz, El-Ayak Koordinasyonu

El-göz koordinasyonu eller ve gözlerin eş zamanlı kullanımını gerektiren aktiviteler yapabilme becerisidir. Kişi, dikkatini bir uyarıcıya yöneltmek ve beynin, bir alan içinde vücudun nereye konumlandığını anlamasına yardım etmek için gözlerini kullanmaktadır (kendini algılama). Kişi görsel bilgileri temel alıp belli bir işi eş zamanlı olarak yapabilmek için ellerini kullanmaktadır.

El-göz koordinasyonu, kişinin gözlerine ulaşan uyarana göre ellerini yönlendirmesi gerektiğinden karmaşık bir bilişsel beceridir. El-göz koordinasyonunun geliştirilmesi özellikle normal çocukluk gelişimi ve akademik başarı için önemlidir.

El-ayak koordinasyonu eller, gözler ve ayakların eş zamanlı kullanımını gerektiren aktiviteler yapabilme becerisidir. Kişi bu süreçte ellerini ve ayaklarını koordine bir şekilde kullanmasını sağlamak için hareketlerini gözleriyle de takip etmektedir. Bu becerilere örnek olarak; voleybol oynamak, tırmanmak, vb. gösterilebilir.

Zayıf el-göz ve el-ayak koordinasyonu çok sayıda farklı aktiviteyi etkileyebilmekte ve bu da gelişimsel bozukluklar, öğrenme problemleri, akademik alanlarda sıkıntılar, günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili problemlere yol açabilmektedir.

.