Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme terapisi, ergoterapistlerin kullandığı bir yöntem türüdür. Duyu bütünleme bozukluğu, duyu girdisi ve motor yanıt arasındaki akışın bozulmasıdır. Duyusal entegrasyon problemleri; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlükleri, işitme ve dil problemleri, artikülasyon bozuklukları, görsel problemler, beslenme problemleri, uyku sorunları, alerji gibi durumlarda yoğun olarak görülebilmektedir.

A.Jean Ayres (1972) duyu bütünlemeyi, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duysal bilgileri organize eden ve vücudu çevreye uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan nörolojik bir işlem olarak tanımlamıştır. Jean Ayres’in duyu bütünleme teorisinde Vestibüler, Proprioseptif ve Taktil Sistemler temel  olarak görülmesine rağmen, görsel işlemleme öğrenmenin merkezidir. Aşağıda duyu bütünleme bozukluğu ile ilgili algoritma verilmiştir.

Ergoterapinin DEHB’de faydalı olabileceği alanlar;

-Evde ve okuldaki görevlerini yerine getirememe,

-Duyusal işlem bozukluğu,

* Proprioseptif sistem işlem bozukluğu

* Taktil (dokunma) sistem işlem bozukluğu

* Görsel sistem işlem bozukluğu

* İşitsel sistem ile ilgili sese duyarlılık durumları

-Öfke ve saldırganlığın olması,

-Giyinmek, diş fırçalamak veya kendini beslemek gibi günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirememe,

-El yazısı ile ilgili zorluklar,

-Sosyal beceri faaliyetlerine katılımın az olması ya da hiç olmaması,

-Evde ve okulda düzenli olmada güçlük.

Ergoterapinin Öğrenme Güçlüğü’nde faydalı olabileceği alanlar;

Çocukta;

-El becerilerinin zayıflığı

-El yazısı ile ilgili zorluklar,

-Duyusal işlem bozukluğu,

* Görsel işlem bozuklukları (Hareketli bir cismi takip edememe, çekmecede aranan bir cismin bulunamaması gibi sorunlar)

* Proprioseptif sistem işlem bozuklukları (bir bardağı dökmeden tutamama gibi sorunlar)

– Oküler motor konrolün zayıflığı (baş ve göz hareketlerinin uyumlu olmaması gibi sorunlar)

-Bilateral koordinasyon sorunları (sağ sol ayrımını yapamama, vücudun her iki tarafını iyi kullanamaması)

-Okuma becerilerinde zorluklar,

-Dikkati ve konsantrasyonu sağlayamama,

-Günlük işlerini izlemede ve yapmada zorluk,

-Planlama ve koordinasyon gerektiren işlerde zorluk.

.