Dürtü Kontrol Bozuklukları

Dürtüsellik; isteğin ve hazzın ertelenememesi, sabırsızlık, acelecilik, sonunu düşünmeden ani hareket etmek gibi anlamlara gelir. Dürtü kontrol bozukluğu ise; kişinin kendisine veya başkasına zararlı olabilecek eylemleri gerçekleştirme isteğine tekrarlayıcı bir biçimde karşı koyamaması sonucunda, bu eylemlerin agresyon ve kurallara karşı gelme gibi davranış sorunlarına yol açması ile seyreden ve kişinin yaşam kalitesini bozan psikiyatrik bir bozukluktur. Bu kişiler; yaptıkları davranış sonucunda oluşan olumsuzluğa karşın aynı davranışı tekrarlarlar, öncesinde bu davranışı yapmak için yoğun bir istek duyarlar ve davranışı yapmaktan büyük haz alırlar. “Karşıt olma karşıt gelme bozukluğu” tanısı alan kişiler, davranışın sonucunda pişman olurlar ama ders çıkarmazlar. “Davranım bozukluğu” olan kişiler ise yaptıkları dürtüsel davranıştan pişmanlık duymazlar ve bu kişilerin kanunla sıklıkla başı derde girer. Dürtü kontrol bozukluğu başlığı altındaki bir diğer psikiyatrik hastalık “Aralıklı patlayıcı bozukluk” tur. Bu tanıyı alan kişiler saldırganlık ve/veya diğer insanların malına zarar verme ile sonuçlanan yineleyici dürtü kontrol güçlükleri yaşarlar.

Diğer dürtü kontrol bozuklukları; patolojik kumar oynama davranışı, kleptomani (çalma hastalığı), trikotillomani (saç yolma hastalığı), piromani (yangın çıkarma), patolojik cilt yolma, takıntılı alışveriş, takıntılı cinsel davranışlar, internet-oyun-sosyal medya bağımlığı, kendine zarar verme davranışı ve tıkınırcasına yeme bozukluğu olarak sıralanabilir.

Dürtü kontrol bozukluğu olan kişilerin arkadaş ve aile ilişkileri ciddi anlamda bozulur. Toplumsal açıdan ahlak kurallarına uygun olmayan, suç sayılabilecek davranışlarda bulunurlar. Bu davranışların sonuçlarından hem kendileri, hem de çevresi önemli ölçüde zarar görür. Bu nedenle erkenden tanılanmalı ve mutlaka tıbbi tedavi almalıdırlar.

.

.

.

.

.

.

.

.

.