DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Çocuklarda ve erişkinlerde konuşma, dil, iletişim ve yutma bozukluklarının yönetimi ve tedavisine yönelik yapılan uygulamalardır.

Çocuk ve ergenlerde dil ve konuşma terapisi, dil, konuşma, ses ve yutma sorunlarının tanı değerlendirme ve tedavisine yönelik olarak yapılmaktadır. Dil ve konuşma terapisti, temelde kanıta dayalı uygulamalar yaparak temelde bireyin iletişim yeterliliklerini artırmayı hedefler. Bunu yaparken de çocuk ve ergen merkezli aktiviteleri kullanır, çocuğunuzun özelliklerini dikkate alarak bireyselleştirilmiş terapi planları oluşturur ve uygular.

Dil ve konuşma terapi seansları hekimin ve uzman ekibin de uygun göreceği sıklıkta, ailelerin de sürece dahil edilmesi ile yapılmaktadır.

Aşağıda sıralanan sorunlarda dil ve konuşma terapisi desteği alınması gereklidir.

Konuşma sesi sorunları: Konuşma seslerini üretmede, ayırt etmede  zorlanma, bebeksi ve yaşına uygun olmayan konuşma, bir konuşma sesinin yerine başkasını kullanma, konuşmaların anlaşılmaması gibi..

Kekemelik ve konuşma, hızlı konuşma gibi akıcılık sorunları

Konuşma ve dil gelişiminde gecikme

Yutma sorunları

Çocuğunuzun ses kalitesinde sorunlar

Otizm vb. nöro-gelişimsel sorunlar nedeniyle iletişim sorunları