Deri Yolma Bozukluğu

Herhangi bir cilt problemi olmaksızın, deri dokusunda ciddi hasar oluşturacak düzeyde, karşı konulmaz kaşıma ve deriyi koparma ile seyreden psikiyatrik bir bozukluktur. Kısa veya uzun ataklar şeklinde seyredebilir.  Yeni tanı sınıflamasında obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar başlığı altında yer almaktadır. Depresyon, kaygı bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik bozukluk ile birlikte seyredebilir. Psikkiyatrik tanı ve tedavisi gereklidir .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.