Denge

Denge sistemi hareket ederken, hareketlerin hızını ve yönünü algılamayı sağlamaktadır. Yani kişinin yeryüzündeki adaptasyonunu sağlayan ve buna göre, düşmesini engelleyecek şekilde vücut postürünü ayarlayan bir mekanizmadır. Dengeyi sağlamada birçok organ ve sistem görev almaktadır.  Yeryüzündeki adaptasyon hakkında bilgi transferi derin duyu (proprioseptif sistem), gözler ve göz kasları ve vestibuler sistem yoluyla olmaktadır.

.