Çalışma Anlayışımız;

Temel anlayışımız; çözüm aranan sorun için çocuk, ergen ve aileyi interdisipliner yaklaşım ile değerlendirmek, en uygun önerileri sunmak, gerektiğinde ailenin izni ile okul ile veya başka uzmanlarla iş birliği kurmak ve her çocuk ve ergene adres olabilmektir. İnterdisipliner yaklaşım, farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesi ile oluşur. Bu da sorunların çözümünde daha gerçekçi ve kalıcı çözümler üretmeyi mümkün kılar. Her başvuran çocuk ve ergenin sorunu için alanında yetkin ve tecrübeli çocuk ve ergen psikiyatristi baş danışmanımızdan süpervizyon alınır. Gerektiğinde o çocuk ve ergenle çalışan ekip içi ve dışı uzmanlarla birlikte çözüm üretmek amacıyla görüşmeler ve toplantılar yapılabilir.