Bilişsel Davranışçı Terapi

Psikolojinin ortaya koyduğu öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerine dayalı psikoterapi türüdür. BDT’de amaç, daha uygun bilişsel ve davranışsal becerileri geliştirerek öz farkındalığı arttırmak, kendini tanımayı ve kontrol etmeyi geliştirmektir. Kişinin sorun yaşamasına sebep olan olumsuz veya işlev bozucu düşüncelerinin yerine daha ılımlı ve olumlu düşünceler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, kaygı bozuklukları, sosyal fobi, yeme bozuklukları ve dürtüsellik gibi psikopatolojilerde uygulanmaktadır.

.

.

.

.

.