Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Çocuğun evden ya da evde bağlandığı kişiden ayrılmaya bağlı aşırı anksiyetenin olmasıdır. Ayrılma anksiyetesi bozukluğu tanısı için bu anksiyetenin çocuğun gelişim düzeyine göre beklenenden fazla olması, en az 4 hafta sürmesi ve 18 yaşından önce başlaması gerekmektedir. Okul öncesi yıllarda başladığı belirtilse de yaygın olarak 7-8 yaşlarında görülmektedir.

Okul öncesi çocuklarda ebeveyn bildirimlerine göre anksiyete belirtilerini araştıran bir çalışmada, ayrılma anksiyetesi bozukluğu sıklığı %14 olarak bildirilmiştir.

Ayrılma anksiyetesi bozukluğu, diğer anksiyete bozuklukları ile sıklıkla eş tanı gösterir. Erken çocukluktaki olağan ayrılık kaygısı, diğer anksiyete bozuklukları, major depresif bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluk ve psikotik bozukluklardan ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Okul Reddi:
Ayrılmama durumu sadece okula özgüdür. Bu çocuklar okul söz konusu olmadığında ayrılık kaygısı yaşamazlar.Okula yeni başlayan çocuklarda ilk 1 ay anneden ayrılmaya tepki normaldir. Ancak bu süre uzadığında destek gerekir. İleriki sınıflarda okul reddi oluşması başka ruhsal psikopatolojiler nedeniyle olabilir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.