Anksiyete/Kaygı Bozuklukları

Çocuklarda görülen anksiyete bozuklukları ayrılma anksiyetesi bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobi, obsesif kompulsif bozukluk, akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğunu kapsamaktadır. Ayrılma anksiyetesi bozukluğu dışındaki anksiyete bozuklukları için erişkin tanı ölçütleri kullanılmaktadır. Yaşamın erken yıllarında anksiyete gelişimsel bir tepki olarak tanımlanırken ileri yaşlarda bir belirti olarak değerlendirilmektedir. Çocukların gelişimleri boyunca bir veya birden fazla anksiyete yaşadıkları, bunların içeriğinin yaşla değiştiği ve okul öncesi dönemde olan çocukların büyük çocuklara oranla daha fazla korku ve anksiyete belirtileri gösterdikleri bildirilmiştir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.