Amaç ve Hedeflerimiz          

Her çocuk ve ergen biriciktir. Her birinin güçlüğü, kendi özelinde ve ailesi içerisinde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Sorunların neden ve çözümüne interdisipliner bir bakış açısıyla bakılması önemlidir. Bu anlayıştan hareketle amacımız, bir soruna çözüm aramak amacıyla getirilen çocuk ve ergeni öncelikle değerlendirmek, sonrasında önerilen çözüm yollarında çocuk ve aileye adres olabilmektir.  Her zaman yaşanan soruna tam anlamıyla çözüm bulmak mümkün olmayabilir ancak çocuk ve ailenin yaşam kalitesini artırmak ve bazen de sorunlarla yaşayabilmeyi öğrenmek de bir çıkış yolu olabilir. Güneş Çocuk, güçlü ve farklı disiplinlerden oluşan uzman kadrosu ile çocuk, ergen ve aileler için en uygun yaklaşımı benimsemeyi amaçlar.