Aile Terapisi

Aile terapisinde amaç; aile üyelerinin birbirlerine karşı bakış açılarının önyargı ve kalıplardan arınması, aile üyelerinin birbirlerindeki ve ailedeki kaynakları fark etmesi, olumlu iletişim yollarının keşfedilerek öğrenilmesi, problemlerle olumlu ve çatışmadan arınmış bir şekilde baş etme becerilerinin gelişmesi ve her aile üyesinin düşünce, duygu ve ihtiyaçlarının duyulabilmesi için aile içinde sevgi, saygı, yakınlık ve kabulün yaşandığı ‘güvenli’ ortamın sağlanmasıdır. Aile üyeleri arasında anlaşmazlık, çatışma, iletişim kopukluğu ve güvensizlik; çocuk/ergen ve ebeveyn arasındaki tartışma ve anlaşmazlıklar, aile üyelerinden birinin kronik hastalığa yakalanması, ailede kayıp ve yas süreci, aile üyelerinden birinin intihar teşebbüsü/riski ve/veya madde bağımlılığı, boşanma sürecinde ailenin yeniden yapılanması gibi nedenlerle Aile Terapisi sürecine başvuruda bulunabilmektedir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.