terapi - Güneş Çocuk

Güneş Çocuk : 0 532 713 58 98
Muayenehane : 0 530 134 90 88
İçeriğe git
Hizmetler
Çocuk ve ergenlerin öğrenme ve dikkat sorunları, depresyon ve kaygı bozuklukları, davranış problemleri, konuşma bozuklukları, otistik bozukluklar ve aile ile ilgili iletişim sorunlarında
Adres
Hasanpaşa Mah. Kehkeşan Sokak Konak Acıbadem Apartmanı No 24 / Kadıköy / İstanbul
info@gunescocuk.com
0 532 713 58 98 (0 216) 428 90 19
Terapi Hizmetleri...
Çocuk ve Ergenler  ile Psikoterapi
Çocuk ve ergenlerle psikoterapi sürecinde amaç, çocuk ve terapist arasında güvene dayalı ilişkinin inşa edilmesi ile çocuk veya ergenin özdeğer ve özgüveninin artması; yaşanan sıkıntıları besleyen gerçekdışı düşüncelerin esneyerek yeni gerçekçi bakış açılarının kazanılması; çocuğun ve ergenin duygularını düzenleyerek ifade edebilmeyi öğrenmesi ve çocuğun ve ergenin gelişim düzeyine uygun yapıcı ebeveyn tutumları aracılığıyla işlevsiz davranışların değişiminin sağlanmasıdır
Oyun, çocukların iç dünyalarını yansıtarak kendilerini ifade ettikleri ve iyileştikleri bir yoldur. Bu sebeple de Oyun Terapisi, çocuklar ile psikoterapi sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmaktadır. Çocuk/ergen psikoterapi süreci aile ve okul ile iş birliği çerçevesinde sistemik olarak yürütülmektedir. Çocuk ve ergen psikoterapi seansları 50 dakikadır. Aileler, çocuklarında aşağıdaki sıkıntıları gözlemlediklerinde psikoterapi desteği için başvuruda bulunabilmektedirler:
 • Okul başarısızlığı (Dikkat Eksikliği ve/veya Öğrenme Güçlüğü)
 • Davranış Sorunları (İnatçılık, karşı gelme ve karşıt olma, kurallara uymama gibi)
 • Sınav kaygısı
 • Gelişimsel gerilikler
 • Çekingenlik ve sosyal ortamda kaygılar
 • Çocukluk dönemi korkuları
 • Kardeş kıskançlığı
 • Boşanma veya ebeveyn kaybı sonrası yoğun mutsuzluk ve hüzün
 • Çocuk istismarı/ihmalinin olumsuz etkileri
 • Ebeveyn-çocuk arasındaki iletişim problemleri

Oyun Terapisi
Çocuklar, heyecanlarını, korkularını, üzüntülerini, sevinçlerini, gündelik yaşamlarını, hayallerini, duygu dünyalarına dair olan pek çok şeyi oyun içinde anlatırlar. Bu anlatım zaman zaman sembollerin ardından zaman zaman da doğrudan oyun içinde görünür. Oyun terapisti, çocuğun oyununa çocuğun davet ettiği şekilde katılarak, çocuğun ihtiyaçlarını görür ve kabul eder. İyileşme, çocuğun kendini oyun ile ifade edebilmesi ve bu ifadenin sağlıklı, onarıcı bir karşılık bulmasıyla gerçekleşir. Kullanıldığı alanlar: Kaygılar, korkular, travmanın etkileri ile başetme, depresyon, dikkat sorunları ve aşırı hareketlilik, uyum ve davranış sorunları, dürtüsellik, özgüven eksiklikleri, psikolojik ağrılar, tutum sorunları, boşanma gibi adaptasyon sorunları vb.

Bilişsel-Davranışçı Terapi
Yapılan araştırmalar ile etkinliği kanıtlanmış, bilimsel temeller üzerine inşa edilmiş bir terapidir. Yaşanan sıkıntıların ‘işlevsel olmayan, gerçekdışı’ düşüncelerle ilişkili olduğunu vurgulayan modelde, danışanların yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmaları amacıyla işlevsiz düşünce kalıpları terapist ile birlikte işbirliği kurularak sorgulanır ve yeni bakış açıları ve yeni davranış repertuarı içselleştirilir. Danışan, kendine, ilişkilere, diğer insanlara, yaşama ve dünyaya dair daha farklı, esnek ve geniş bir perspektiften olanları yorumlar hale gelir. Yetişkin ve çocuk/ergenlerde özellikle, depresyon, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu gibi klinik tablolarda etkinliği yüksektir.

Grup Terapileri
Çocuklarda ve ergenlerde görülebilen kaygı, mutsuzluk, dürtülerini erteleyememe, çekingenlik, takıntı, iletişim güçlükleri gibi sorunlarda uygulanan 6-8 kişiden oluşan bir terapi yöntemidir.

Konuşma Terapisi
Çocuklarda ve gençlerde görülebilen her türlü konuşma gecikmesi, fonolojik sorunlar ve kekemelik durumlarında uygulanan terapilerdir.

Çift Terapisi
Genellikle çiftler bazı konularda ciddi anlaşmazlık, çatışma, iletişim kopukluğu, aldatma, şiddet ve/veya boşanmaya dair kararsızlık ve netleşme ihtiyacı yaşadıklarında çift terapisine başvurabilmektedirler. Çift terapisinde amaç çiftlerin ilişkilerinde yeni ve yapıcı iletişim yollarını keşfetmeleri; birbirlerini farklı pencerelerden görerek anlayabildikleri, güvendikleri, yakınlık ve sevgiyi deneyimledikleri ilişkisel zeminin oluşturulması ve işlevsel çözüm yollarının üretilmesidir. Çift terapisinde bireylerin içsel olarak dengede hissetmeleri ve sağlıklı ilişkisel kararların alınabileceği atmosferin inşa edilmesi çok önemlidir. Ayrıca, Çift ve Aile Terapisi, eşlerin boşanma sürecinde kuracakları yeni yaşamın inşa edilmesi, ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve çocuklara karşı tutumlar konusunda netleşilmesi adına da gerekli ve yararlı bir süreçtir.

Aile Terapisi
Aile terapisinde amaç, aile üyelerinin birbirlerine karşı bakış açılarının önyargı ve kalıplardan arınması, aile üyelerinin birbirlerindeki ve ailedeki kaynakları fark etmesi, olumlu iletişim yollarının keşfedilerek öğrenilmesi, problemlerle olumlu ve çatışmadan arınmış bir şekilde baş etme becerilerinin gelişmesi ve her aile üyesinin düşünce, duygu ve ihtiyaçlarının duyulabilmesi için aile içinde sevgi, saygı, yakınlık ve kabulün yaşandığı ‘güvenli’ ortamın sağlanmasıdır. Aile üyeleri arasında anlaşmazlık, çatışma, iletişim kopukluğu ve güvensizlik; çocuk/ergen ve ebeveyn arasındaki tartışma ve anlaşmazlıklar; aile üyelerinden birinin kronik hastalığa yakalanması; ailede kayıp ve yas süreci; aile üyelerinden birinin intihar teşebbüsü/riski ve/veya madde bağımlılığı; boşanma sürecinde ailenin yeniden yapılanması gibi nedenlerle Aile Terapisi sürecine başvuruda bulunabilmektedir.

Yetişkinler ile Bireysel Psikoterapi
Bireysel psikoterapi süreci, yetişkinlerin yaşadıkları ruhsal sıkıntılarla baş etmek amacı ile yeni yollar keşfettikleri, olumsuz duygularını kabullenerek duygularıyla barıştıkları ve dönüştürdükleri, yeni bakış açıları ile olaylara, insanlara ve yaşama bakmayı öğrendikleri, farklı olasılıkları görmeye başladıkları, problem çözme becerilerinin arttığı ve içsel kaynaklarını fark ederek özdeğerleri ile bağlantıya geçtikleri bir süreçtir. Amaç, kişinin içsel huzur ve dengeyi hissederek, kişisel gelişim hedeflerine ulaşmasıdır. Bireysel psikoterapi seansları 50 dakikadır. Aşağıdaki başvuru nedenleri, yetişkinlerin psikoterapi desteği alma nedenlerinden bazılarıdır:
 • Yoğun mutsuzluk ve hüzün (Depresyon)
 • Kaygı, korku ve endişeler (Gelecek endişeleri, sosyal ortamda kaygılar, fobiler, kuruntular vb.)
 • İlişkisel sorunlar
 • Takıntılar
 • Öfke kontrol problemi
 • Travma
 • Bağımlılık
 • İntihar eğilimi/girişimi

EMDR
Özellikle psikolojik travmaya bağlı depresyon ve kaygının iyileştirilmesinde kullanılan EMDR ( göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme) yöntemi, çift yönlü uyarım yoluyla travmatik yaşantının hafızada yeniden doğru bir şekilde kodlanabilmesini sağlar, böylece travmatik yaşantı artık sıkıntı verici etkisini kaybeder. EMDR, hafızanın kodlarıyla çalışırken, bedenin hafızasını da işleme katar, travmaya bağlı depresyon veya kaygının tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olan EMDR, aynı zamanda,  kronik migren, regl sancıları gibi kronik ağrıların tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Yetişkin ve çocuklarda farklı formlarda kullanılabilen EMDR aynı zamanda performans geliştirmede, sınav, sahne ve sunum kaygısıyla ilgili de başvurlulan güçlü yöntemlerden biridir.

Yoğun Pedagojik Aile Rehberliği
Yoğun pedagojik aile rehberliğinin temelini ‘The Competency Model’ (Yetkinlik Modeli), öğrenme teorisi, davranış terapisi ve sistem teorisi oluşturur. Bu teorilere göre; beceri eksikliği, çocukların ve ergenlerin sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu beceriler günlük yaşamda karşılaşılan görevler için gerekir. Bu terapinin odağında ‘Empowerment’ (güçlendirme yaklaşımı) bulunur.
Çözüm odaklı çalışma sayesinde çocuklarda/ergenlerde beceriler öğrenme, güçlendirme ve yeni davranışlar öğrenme gelişir. Tedavi/terapinin başlangıcını çocukların/ergenlerin ve ailenin yardım talebi oluşturur. Bu terapi çalışmaları sayesinde, zorluk yaşanan eğitim ve gelişime, yeni perspektif kazandırılır.
Çoklu sorunu (ciddi/kronik/karmaşık eğitim problemleri) olan aileler ve zihinsel engelli çocuklara (IQ 50 – 85) ve 5-21 yaş arası çocuklara sahip ailelerle çalışılabilir.
Ailelerde psikososyal, duygusal ve/veya psikiyatrik sorunlar söz konusu, bu aileler, çocuklarının gelişiminin normal olmadığını, çocuklarını kontrol altında tutamadıklarını, çocuklarını nasıl eğitmeleri gerektiğini bilemediklerini, bu sorun nedeniyle yalnız kaldıklarını, çevrelerinden destek almadıklarını, aile içinde huzur ve uyumun olmadığını, daha önce aldıkları yardımların bir sonuç vermediğini, sorunların çok uzun sürdüğünü, sorunları kontrol altında tutamadıklarını ve durumu nasıl değiştirebileceğini bilemediklerini hissederler. Önemli olan aile bireylerinin tedavi/terapiye istekli, bunun için seçenekler oluşturup değişime açık ve bu çalışmanın paydaşı olmaya hazır olmasıdır.

Çalışmanın hedefleri:

 • Sorunlu bir durumu, baş edilebilir hale getirmek
 • Pratik destek vermek ve sorunlarla başa çıkabilme kapasitesini artırmak
 • Çocuğun yaşamını olumlu yönde değiştirmek.
 • Sağlıklı yaşam ve gelişim için koşulları oluşturmak
 • Ebeveynlik becerilerini artırmak
 • Aile ortamını düzenlemek
 • Çocuğun evde uygun eğitimi almasını sağlamak
 • Çocuğun bağımsızlığını artırmak
 • Ailenin sorumluklarını yerine getirmesini desteklemek  
 • Ebeveynlerin çocukların eğitimini,  olanakları ve sınırları dahilinde planlamasını ve desteklemesini sağlamak
 • Ailenin sorunlarla başa çıkabilme kapasitesini artırmak.
 • Evdeki eğitimi yük olmaktan çıkarmaktır
 • Aile içinde uzun vadeli eğitimle ilgili sorunları azaltmak

Sıklığı ve süreç:
Haftada en az 3 kez, ailenin evinde uygulanır. Gün ve saat, aile ve danışman işbirliği ile belirlenir. Terapi 6 hafta ile 6 ay arasında devam eder.
Soru ve Sorunlarınız İçin Bize Yazın
Posta adresinizi ekleyin sizinle iletişime geçelim!
Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön