Psikometrik Testler - Güneş Çocuk

Güneş Çocuk : 0 532 713 58 98
Muayenehane : 0 530 134 90 88
İçeriğe git
Hizmetler
Çocuk ve ergenlerin öğrenme ve dikkat sorunları, depresyon ve kaygı bozuklukları, davranış problemleri, konuşma bozuklukları, otistik bozukluklar ve aile ile ilgili iletişim sorunlarında
Adres
Hasanpaşa Mah. Kehkeşan Sokak Konak Acıbadem Apartmanı No 24 / Kadıköy / İstanbul
info@gunescocuk.com
0 532 713 58 98 (0 216) 428 90 19
Psikometrik Testler...
 
 
Psikometrik testler
 
 
1- Nöropsikolojik Testler
 
 
Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WISC-IV)
 
Kronolojik yaşı 6 ila 16 yaş 11 ay aralığında olan çocuk ve ergenlerin zihinsel yeteneklerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir testtir. Çocuk ve gençlerin zihinsel gelişiminin değerlendirilmesinin yanı sıra Dikkat Eksikliği ve Hiparektavite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Üstün Yetenekleri çocukların ayırıcı tanısı için yardımcı olan bu test Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin (WIISC-R)  dördüncü ve ülkemizdeki son sürümüdür.   
 
 
CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
 
5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. Bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmemizi sağlar. CAS ayrıca  aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır;
 
-Başarının Önceden Kestirilmesi
 
-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Olan Çocukların    Değerlendirilmesi
 
-Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi
 
-Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi
 
-Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi
 
-Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi
 
-Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi
 
-Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi
 
 
Stanford Binet Testi
 
        İki yaşından büyük çocuklara uygulanabilen, zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla kullanılan bireysel zeka testidir
 
        
 
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 
0–6 yaş grubu çocukların ince motor, kaba motor, sosyal ve dil gelişimlerini değerlendirmek için uygulanmaktadır.
 
        
 
        
 
Denver Gelişimsel Tarama Testi
 
0–6 yaş grubu çocukların ince motor, kaba motor, sosyal ve dil gelişimlerini değerlendirmek için uygulanmaktadır.
 
 
        Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası
 
6–11 yaş grubu çocukların okuma, yazma ve/veya aritmetik alanında yaşayabildikleri olası bir Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün varlığını araştırmak ve değerlendirmek amacı ile uygulanmaktadır.
 
 
Bender Gestald Görsel Motor Algı Testi
 
        Görsel motor işlevini görmek için kullanılan gelişimsel bir testtir. 5.5 yaş-11 yaş arası kullanılabilir.
 
 
2- Projektif Testler
 
 
       Kişinin “iç dünyası” hakkında veri toplamayı amaçlar. Kişinin kendini, ailesini ve çevresini nasıl algıladığı hakkında bilgiler verir. Bu amaçla çocuklara ve gençlere uygulanan projektif testlerde, onlardan belirli bir konuda resim çizmesi, bazı yarım bırakılmış öyküleri tamamlaması, kendisine gösterilen belli resimler hakkında öyküler anlatması istenir. Bu testlerin “doğru-yanlış” cevabı yoktur. Bunlardan bazıları şunlardır;
 
        
 
Rorschach Testi (Rorschach mürekkep lekesi testi, Rorschach tekniği, mürekkep lekesi testi)
 
Deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Bazı psikologlar, bir kişinin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek için bu testi kullanır.
 
 
CAT Çocuklar İçin Algı Testi
 
Bireysel olarak 3-10 yaş arası çocuklarda uygulanabilien projektif
 
kişilik testidir. Ergenlik öncesi çocuklarda kişilik özellikleri, tutumlar ve psikodinamik süreçleri ölçmede kullanılır.
 
  
 
Tematik Algı Testi
 
        Projektif psikolojik bir testtir. Çalışmalar T.A.T.’nin kişinin bastırılmış kişilik yönlerini, başarı için arzu ve ihtiyaçlarını, güç ve yakınlığı ve sorun çözme yeteneğini ortaya çıkarmak için bilinçaltına temas ettiğini göstermiştir. Rüyalar ve fantazileri keşfetmenin yanı sıra duygusal çelişkileri, kişilik ve düşünce bozukluklarını ve adli vakaları incelemek için uygulanır.
 
        
 
Diğer
 
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (MMPI)
 
        Okul Olgunluğu Testleri
 
        Öğretmen ve psikologların bireysel değerlendirme görüşmeleri
 
        
 
Soru ve Sorunlarınız İçin Bize Yazın
Posta adresinizi ekleyin sizinle iletişime geçelim!
Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön