Eğitim - Güneş Çocuk

Güneş Çocuk : 0 532 713 58 98
Muayenehane : 0 530 134 90 88
İçeriğe git
Hizmetler
Çocuk ve ergenlerin öğrenme ve dikkat sorunları, depresyon ve kaygı bozuklukları, davranış problemleri, konuşma bozuklukları, otistik bozukluklar ve aile ile ilgili iletişim sorunlarında
Adres
Hasanpaşa Mah. Kehkeşan Sokak Konak Acıbadem Apartmanı No 24 / Kadıköy / İstanbul
info@gunescocuk.com
0 532 713 58 98 (0 216) 428 90 19
Eğitim...
 
Özel Eğitim Nedir?
 
 
Özel eğitimi kısaca, yetersizlikten etkilenmiş bireylerin, mevcut performanslarını en üst düzeye çıkarabilmek için bu alanda özel olarak yetiştirilmiş personelin, bireye özgü programlar desenleyerek eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizde de özel gereksinimli bireylerin hakları, yasal temellere dayandırılarak güvence altına alınmıştır.
 
Yetersizlikten etkilenen birey, tıbbi tanılamanın ardından özel eğitime yönlendirildiğinde, özel eğitim uzmanı önce bireyin mevcut durumunu değerlendirerek bireye özel bireyselleştirilmiş eğitim programını(BEP) hazırlayarak, eğitim uygulamamalarına başlar. Yetersizliğin şiddetine göre farklı disiplinlerle(Fizyoterapi, konuşma ve dil terapisi vb.) iş birliğine gidilir. Böylelikle bireyin var olan performansını en üst düzeye çıkarmak adına çalışmalar başlamış olur.
 
Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde eğitim temelli öğretimsel bazı uygulamalardan faydalanılmaktadır. Bu uygulamaların bilimsel dayanaklı olmaları önemlidir. Bilimsel dayanaklı uygulamalar, pek çok araştırma ile etkililiği kanıtlanmış uygulamalardır.
 
Özel eğitim çocuğun ihtiyacı olduğu saptanır saptanmaz, mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.
 
 
 
Kimlere Özel Eğitim Desteği Verilir?
 
 
Öğrenme güçlüğü çeken (disleksi vb) çocuklara
 
Ders başarısızlığı olan çocuklara
 
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivitesi olan çocuklara
 
Gelişimsel geriliği olan çocuklara
 
Otistik çocuklara
 
Zihinsel geriliği olan çocuklara
 
Down sendromu gibi öğrenmede güçlük çeken çocuklara
 
Konuşma gecikmesi ve konuşma yetersizliği olan çocuklara
 
Özel eğitim planlanırken; çocuğun hali hazırdaki performansı doğrultusunda tüm alanlardaki eksiklikleri belirlenerek müdahale programları oluşturulur ve bu plana göre çalışılır.
 
 
 
Özel eğitim tekniklerinden bazıları şunlardır;
 
Uygulamalı Davranış Analizi (UDA)( “applied behaviour analysis (ABA)”
 
Uygulamalı davranış analizi bilimsel dayanaklı bir uygulamadır. Uygulama alanı eğitim dünyasından, iş dünyasına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. UDA, davranışsal analizi esas alan ve bireyde istendik davranışların arttırılmasını hedefleyen bir sistemdir. Bu yöntemde, bireyin davranışları ve bireyin davranışlarını etkileyebilecek çevresel etmenler analiz edilir.
 
Geçmişten bu yana, çocukların eğitimlerini daha etkili hale getirebilmek adına UDA şemsiyesi altında, çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları;
 
-Ayrık Denemelerle Öğretim
 
-Video Modelli Öğretim
 
-Etkinlik Çizelgeleri ile Öğretim
 
-Replik silikleştirme ile öğretim
 
-Tepki ipuçları
 
-PECS’dir
 
 
Sesbirimsel Farkındalık Programı
 
 
Disleksi sözcükleri hatalı ve yavaş bir şekilde okuma, doğru seslendirememe, sözcüklerin harflerini söyleyememe  gibi güçlüklerle karşımıza çıkan okuma bozukluğudur. Okuma bozukluğu üzerine, son 40 yılın bilimsel araştırmalarının kanıtları, bozukluğun ağırlıklı olarak fonolojik yetersizliklerden kaynaklandığına işaret etmektedir. Görünüşte yazılı sözcükleri seslendirme ve akıcı olarak tanımayla sınırlı gibi duran bozukluk artık, sözcüklerin konuşma seslerini işlemekle ilgili  daha derinlerdeki  sorunlarla  tarif edilmektedir. Çocuklarda disleksiye  neden olan konuşma seslerini işleme ve ayrıştırma yetileri güçlendirilerek disleksi oluşumu önlenebilmektedir. Diğer yandan dikleksi telafisi mümkün olan, giderilebilen bir bozukluktur.
 
Sesbirimsel Farkındalık Programı  disleksinin giderilmesinde başvurulması gereken en etkili eğitsel müdahaledir. Sesbirimsel farkındalık; konuşmanın yeni sözcükler oluşturmak için isteğe göre yeniden bir araya getirilebilecek  sesbirimlerden oluştuğunun bilincine ulaşılmasıdır. Okuma bozukluğu olan çocukların sesbirimsel farkındalık gelişimi, ‘’normal’’ okuyucularla kıyaslanmayacak derecede zayıftır. Sesbirimsel farkındalık eğitimi; tek heceli üç sesli sözcüklerden başlanarak daha karmaşık hece yapısına sahip sözcüklere uzanan yapılandırılmış sistemde, dinleme ve konuşma yoluyla ünlü ve ünsüz sesbirimlerin doğru telaffuzu, sözcük içindeki konumlarının ayırt edilmesi, sözcüklerin sesbirimlerinin çözümlenmesinin, sözcüklerin sesbirimlerini eksilterek, sesbirim ekleyerek ve sözcüğün sesbirimini değiştirerek sözcük üretme  becerisinin öğretiminin yapıldığı, sistematik bir eğitim programıdır. Dinleme ve konuşma yoluyla yapılan öğretimler, hemen ardından okuma ve yazma yoluyla yapılmaktadır. Uygulanan programla, çocukların  zayıf  sesbirimsel farkındalık yetileri güçlendirerek, akıcı okuma becerisi kazandırılmaktadır.Günde 25-30 dakikalık uygulamalar , azami 6 aylık zaman dilimine yayılmaktadır. Ancak öngördüğümüz bu süre, uygulamanın sıklığına, çocuğun öğrenme hızına bağlı daha da kısalabilmektedir.
 
 
 
Bağımsız Yaşam Atölyesi
 
Atölyemizin genel amacı farklı gelişen tüm bireylerin mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını ve bağımsız yaşam ideallerine yaklaşmalarını sağlamak ve onları günlük yaşama hazırlamaktır.
 
Tüm gruplar  Psikolojik Danışman ELMAS IŞIK ve Psikolojik Danışman GÜLNAZ TALOĞLU GARCİA TORRES tarafından yürütülmektedir. Gruplar katılımcıların var olan becerileri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulur. Her grup bireyi için hedefler bireysel gelişimlerine uygun seçilir. Çalışılacak tüm becerilerin öğretimi video, drama ve yapılacak uygulamalar yoluyla öğretilir.
 
Grup çalışmasında farklı gelişen gençlerle birlikte drama, sosyal beceri, mutfak, ulaşım, alışveriş, iletişim ve haberleşme becerileriyle, güvenlik alanı belirleme ve tacizden korunma, davranış kontrolü sağlama, grup halinde hareket etme , zamanı planlama  çalışmaları yapılmaktadır. Temelde daha bağımsız yaşamak için gerekli beceriler programa dahil edilmektedir.
 
     
 
 
           Bunların dışında kliniğimizde çocuğun ihtiyacına göre farklı tekniklerle de eğitim verilebilmektedir.
Soru ve Sorunlarınız İçin Bize Yazın
Posta adresinizi ekleyin sizinle iletişime geçelim!
Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön